Ο χώρος

Σε ένα φιλόξενο και άνετο περιβάλλον που επιτυγχάνει τη μείωση των ανησυχιών του ασθενούς και συμβάλει στη συμμόρφωσή του με τις συμβουλές του γιατρού, αυξάνει την ευχαρίστηση και τελικά συντελεί στην γρηγορότερη ανάρρωση του.

Leave a comment